Herbst Engineering firmaprofil

Om os

Herbst Engineering ApS er etableret i 1978 og opkøb af Jonny Kjæhr i 1999.

Hos Herbst finder du en samarbejdspartner, der formår at løfte både mekaniske, Opbygning og Spåntagende opgaver på mange forskellige niveauer.

Vi anser det som vores fornemmeste opgave at supportere vores kunder i en retning, hvor vi skaber merværdi gennem sikring af en maksimal udnyttelse af udstyr og produktionslinjer.

Det betyder, at vi arbejder systematisk og målrettet med alle former for service, optimering og Udvikling i industrien.

I vores produktion konstruerer vi store og små stålkomponenter til en række vidt forskellige industrielle formål.

EJERFORHOLD

Bag Herbst Engineering ApS står Jonny Kjæhr, som indehaver og Direktør.

Skal Herbst Engineering løse en opgave for dig? Læs vores Salgs- og leveringsbetingelser her.

Vision

Værdigrundlag

Mission

At levere den rette kvalitet til rette tid
Sikre vedvarende investeringer og udvikling i teknologi, knowhow og kapacitet

Dedikation til kvalitet og sikkerhed
Åbenhed i dialog og samarbejde
Ansvarlighed i udvikling og økonomi

Udvikling og levering af fordelagtige produkter
og projekter, der fremmer konkurrenceevne
De bedste betingelser for vores medarbejdere

Værdier
Vores værdier afspejler, hvem vi er og hvad vi tror på. Herbsts værdier driver vores arbejdsmetoder og måden, hvorpå vi samarbejder med vores kunder, vores leverandører og hinanden. Vores værdier er grundlaget for den virksomhedskultur, der skal skabe Herbsts fremtidige succes.

Visionen
Vores vision skal minde os om, hvad vi stræber efter og i hvilken retning vi ønsker at bevæge os. Vi ønsker selvstændigt og gennem strategiske samarbejdspartnere at være hovedleverandør af innovative totalløsninger.

Visionen når vi – ved at være:
en samarbejdspartner, der leverer i den rette kvalitet til rette tid en profitabel virksomhed, der formår at sikre vedvarende investeringer og udvikling i teknologi, knowhow og kapacitet en attraktiv arbejdsplads målt på udfordringer, udvikling, arbejdsmiljø og ansvarlig ledelse

Missionen
Vores mission definerer omdrejningspunktet for vores hverdag.
Vi ønsker gennem udvikling og levering af fordelagtige produkter og projekter at bidrage til fremme af vores kunders konkurrenceevne på en måde, hvor vi skaber de bedste betingelser for vores medarbejdere og ledelse.

Herbst Engineering arbejder ud fra FN's verdensmål om bæredygtig udvikling

h1
h2
h3
h4
h5
h6

Hos Herbst forsøger vi at tilpasse vores strategi efter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har seks mål, der er mest relevante for vores virksomhed og dette gør det muligt for os at bidrage globalt på den mest givende måde.

Ansvarligt forbrug og produktion
Hos Herbst arbejder vi på at reducerer miljøpåvirkningen ved at mindske affald, energi- og vandforbrug. Dette gør vi bl.a. ved at genanvende emballage, sortering af affald samt udvikling og vedligeholdelse af maskineri.

Anstændige jobs og økonomisk vækst
Hos Herbst arbejder vi aktivt for at være en attraktiv arbejdsplads ved at tilbyde et lige og sikkert arbejdsmiljø. Med tilfredse medarbejde skabes der tilfredse kunder og vækst. Vi bidrager dermed med økonomisk vækst til den lokale økonomi. 

Kvalitetsuddannelse
Hos Herbst arbejder vi aktivt for at uddanne kvalificeret arbejdskraft. Vi tilstræber at have lærlinge både til smedeuddannelsen og industriteknikker uddannelsen, vi tilstræber at vores lærlinge kommer ind over alle områder i produktionen hvilket giver dem færdigheder inden for begge uddannelser.

Sundhed og trivsel
Hos Herbst tilstræber vi at arbejde med områder som fremmer sundhed og trivsel og derved sikre et bedre arbejdsmiljø både internt og eksternt. 

Ligestilling mellem kønnene
Hos Herbst støtter vi ligestilling mellem mænd og kvinder for at bidrage til en bæredygtig og afbalanceret udvikling i samfundet.

Mindre ulighed
Det er det vigtigt for Herbst at alle behandles ens uanset alder, køn, etnicitet, religion, handikap osv. Dette skaber gensidig respekt mellem medarbejdere, kunder og leverandører.