Kompetencer

Konstruktion
Vi hjælper ofte vore kunder fra udviklingsfase og frem til det færdige produkt.

Vi lægger stor vægt på at løse problemer for vore kunder. Derfor vil vi gerne være med i hele processen fra den første spinkle idé til udviklingsfasen og til slut afprøvning og test af det færdige produkt.

I årenes løb har vi hjulpet mange virksomheder, og har opnået en stor og alsidig erfaring med produktudvikling. Mange af vores kunder benytter ofte os som sparringspartner, både i udviklingen af nye produkter men også i videreudviklingen af eksisterede produkter.

Vor værktøjsafdeling varetager udvikling, fremstilling og vedligeholdelse af alle vore værktøjer. Det giver en stor fleksibilitet samt lave opstarts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Software vi benytter i konstruktion og produktion

  • Inventor
  • Autocad
  • Fusion

Vi råder over moderne og effektive CNC-maskiner til såvel drejning som fræsning dette før det muligt at dreje og fræse præcisionsemner i både enkeltstyk samt store serier. Se vores maskinliste.

Kvalitet:
Vi tager kvalitet seriøst hos os og sørger derfor altid for løbende at kontrollere produktionen, hvilket sikre en ensartet høj kvalitet ved hver leverance

CNC- drejning og CNC fræsning:
Hos Herbst har vi stor erfaring med både drejning og fræsning i alle materialer.

Smedearbejde:
Hos Herbst Engineering fremstiller vi løsninger inden for industrielt støv og røg filtrering i både Sort stål Rustfast, og Aluminium.

Filterskabe:
Til finfiltrering til kuvert og Hepa i forskellige størrelser og variationer.

  • Posefiltre
  • Røggasfiltre i forskellige størrelser
  • Transportable industrisugere og Miljøsugere både som trailer løsninger og containerløsning
  • Kulfilterløsninger


Hurtigspænder:
Vi producerer Herbst hurtigspænder som er et dansk system af robuste og økonomiske spændeværktøjer. Se vores katalog. De anvendes ved næsten al serieproduktion i fikstur for svejserobotter, i træ, plast m.m. og bruges til at fastholde et arbejdsstykke sikkert og præcist under en arbejdsproces.

Da produktionen foregår på eget værksted i Ejby, er der mulighed for at hjælpe med individuelle forbrugerønsker.